Shambhala jest międzynarodową społecznością osób zainspirowanych wizją wg. której wszystkie istoty posiadają naturę podstawowej dobroci. Owa wrodzona mądrość może być rozwijana jako wsparcie dla codziennego życia oraz pomóc w wielu wyzwaniach jakie napotyka dzisiejszy świat.

Shambhala jest otwarta dla ludzi różnych tradycji, wierzeń i środowisk. Łączą się by razem praktykować medytację oraz wspólnie budować kulturę, która kultywuje godność i zdrowie psychiczne we wzrastająco chaotycznym i pełnym stresu świecie. Każda grupa i każdy ośrodek Shambhali powiązane są ze sobą przez Linię oraz Nauki Shambali, tworząc międzynarodową społeczność opartą na wspólnej inspiracji. Społeczność Shambhali zorganizowana jest na zasadzie klasycznej mandali, czyli koncentrycznego wzoru wzajemnych relacji, którego środkową zasadą jest Linia i Nauki Shambhali. Międzynarodowa administracja Shambhali znajduje się w Halifaxie, Kanadzie. Centrum europejskich struktur administracyjnych jest Berlin. Lokalni nauczyciele, instruktorzy medytacji oraz liderzy wyznaczeni są przez dzierżyciela Linii Shambhali – Sakyonga. Ich zadaniem jest prowadzić na ścieżce treningu Shambhali, zapewniając osobiste wsparcie w studiach i praktyce tych nauk.

Każda lokalna grupa oferuje ten sam zestaw nauk i praktyk, oraz dzieli wspólną globalną aspirację tworzenia dobrego ludzkiego społeczeństwa. Shambhala jest organizacją non­profit finansowaną z datków jej członków oraz osób wspierających jej działania, jak również z opłat za udział w programach, warsztatach i wykładach.

Ośrodek w Warszawie
Shambhala Warszawa powstała w listopadzie 1994 roku po programie weekendowym prowadzonym przez prof. Petera Conradi i Jima O’Neila. Jest społecznością ludzi wspólnie praktykujących i wspierających się na ścieżce Shambhali, na drodze odkrywania podstawowej dobroci w sobie i innych, rozwijania uważności i współczucia. W ośrodku organizowane są: weekendowe programy Treningu Shambhali, programy buddyjskie, nauki o sztukach kontemplacyjnych oraz wykłady otwarte prowadzone przez nauczycieli Shambhali, uczniów Chögyama Trungpy Rinpoche i Sakyonga Miphama Rinpoche. Każdy może wziąć udział w cotygodniowych sesjach medytacyjnych organizowanych w Ośrodku.

KONTAKT
Shambhala Warszawa
Warszawa 01-419
ul. Śniadeckich 20/21 (IV piętro, winda)
email: warszawa@shambhala.info
strona www: shambhala.pl/spolecznosc/warszawa

Ośrodek w Krakowie
Krakowska Grupa Shambhali zawiązała się jako pierwsza w Polsce w 1992r., dzięki nauczycielowi Shambhali prof. Peterowi Conradi, który w tym czasie wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Grupa nie działała zbyt długo i reaktywowała się w 2006 r. W Krakowie, tak jak we wszystkich Ośrodkach Shambhali organizowane są cotygodniowe sesje medytacji siamatha. Grupa korzysta z sali ośrodka Zen. Do Krakowa zapraszani są nauczyciele Shambhali na wykłady otwarte, a w przyszłym roku planowane są programy Treningu Shambhali. Każdy może wziąć udział w cotygodniowych sesjach medytacyjnych, organizowanych przez Grupę.

KONTAKT
Shambhala Kraków
Kraków 31-068
Stradomska 17/4
email: szambala.krakow@gmail.com
strona www: krakow.shambhala.org

Ośrodek w Szczecinie
Shambhala Szczecin powstała w maju 2002 roku. Pierwszy Poziom Treningu Shambhali poprowadził prof. Tomasz Pietrzykowski, zaproszony przez Książnicę Pomorską w Szczecinie w ramach „The Buddhist Book Project Poland”. W Ośrodku organizowane są weekendowe warsztaty Treningu Shambhali, programy buddyjskie i wykłady otwarte prowadzone przez nauczycieli Shambhali, uczniów Chogyama Trungpy Rinpoche i Sakyonga Miphama Rinpoche.

KONTAKT
Shambhala Szczecin
Szczecin
Śląska 8/4
email: szczecin@shambhala.info
strona www: shambhala.pl/spolecznosc/szczecin

Shambhala ma też ośrodki w Katowicach (email: izabela.molenda@gmail.com), Poznaniu (email: niudka@interia.pl) i Ostrowie Wielkopolskim (email: knopikkamil@gmail.com).