Yeshe Khorlo Polska to sanga buddyjska tradycji Ningma działająca pod przewodnictwem J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze. Praktyka oparta jest o nauczanie jednego z pięciu Wielkich Tertonów (Odkrywcy Skarbów) – Pema Lingpy.

Głównym ośrodkiem działalności tej linii przekazu jest Bhutan, ale nadal zaliczana jest ona do tradycji buddyzmu tybetańskiego. Yeshe Khorlo działa również w wielu krajach. W Europie funkcjonuje duży ośrodek w Blye, w środkowej Francji, a dzięki ofiarności darczyńców w tym roku pozyskano ziemię pod budowę ośrodka odosobnieniowego w Estonii.

W wielu miastach funkcjonują grupy praktykujących spotykających się cyklicznie na wspólnej praktyce. Najczęstszą praktyką w ośrodkach Yeshe Khorlo jest Guru Joga oparta na Siedmio-linijkowej Modlitwie Padmasambhawy znana jako “Deszcz Błogosławieństw” oraz praktyka Strażnika Maning Mahakala. Są to rytuały zalecone przez J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze.

Sama ścieżka w tej linii nie odbiega od tradycyjnego nauczania według drogi dziewięciu jan ningmapów. Cechą szczególną naszej sangi jest skupienie uwagi na praktyce ngondro Dzogcien, która umożliwia udział w naukach Dzogcien – Wielkiej Doskonałości. Nauki te dotyczą cyklu praktyk Ruszen, Trekcio i Thogal, które są nauczane przez J. Św. Gangtenga Tulku Rinpocze na całym świecie i prowadzą bezpośrednio do stanu przebudzenia.

KONTAKT W WARSZAWIE
Michał Komorowski
telefon: +48 609 040 330
e-mail: michalkarolkomorowski@gmail.com