Jego Eminencja Garchen Rinpocze urodził się w 1936 roku w Nangczen, w regionie Kham we Wschodnim Tybecie.

Jest on lamą tradycji Drikung Kagju, który był znany w XIII wieku jako Siddha Gar Chodingpa, syn serca Kjobpy Dżigtena Sumgona założyciela linii Drikung Kagju Buddyzmu Tybetańskiego. W strożytnych Indiach inkarnował się jako Maha Siddha Arjadewa – narodzony z lotosu uczeń wielkiego Nagardżuny. W siódmym wieku był znany jako Lonpo Gar, minister Tybetańskiego Króla Dharmy Songtsen Gampo.

Garchen Rinpocze został rozpoznany i intronizowany we wschodnim Tybecie przez poprzedniego przywódcę linii Drikung Kjabgon Zhiwe Lodro. Gdy miał siedem lat wstąpił do klasztoru Lho Miyal, gdy miał jedenaście lat rozpoczął administrować tym klasztorem. Studiując i praktykując pod kierunkiem Siddhy Chime Dordże, Garczen Rinpocze otrzymał rozległe i głębokie instrukcje na temat praktyk wstępnych (nyndro), pięcioczęściowej praktyki Mahamudry i sześciu jog Naropy.

W wieku 22 lat, po zakończeniu dwu i półrocznego odosobnienia Garchen Rinpoche został aresztowany i osadzony w więzieniu na 20 lat. Działo się to w czasie rewolucji kulturalnej w Chinach. Będąc w chińskim obozie pracy od swojego rdzennego lamy – Khenpo Munsela z tradycji Ningmapy otrzymał nauki Dzogczen, które praktykował w sekrecie. Znosząc trudy obozu i praktykując w tajemnicy przed władzami obozu, Garchen Rinpoche osiągnął realizację „mądrości umysłu Lamy”. Khenpo Munsel był zadziwiony wielkimi osiągnięciami Rinpocze i skomentował to w następujący sposób „Jest on emanacją Bodhisattwy”.

Po wyjściu z więzienia w 1979 roku Garchen Rinpoche podjął wielki wysiłek odbudowy klasztorów Drikung Kagyu oraz przywrócenia nauk buddyjskich we wschodnim Tybecie. Obecnie Garchen Rinpocze jest zaangażowany w odbudowę Klasztoru Gar, założenie tam uczelni klasztornej i dwóch szkół z internatem dla dzieci tybetańskich z tego terenu.

W 1997 Garchen Rinpocze po raz pierwszy przybył do USA gdzie w Chino Valley w Arizonie zalożył swój główny ośrodek na Zachodzie . Główny ośrodek w Europie to Drikung Garchen Institut w Monachium. Poza tym Garchen Rinpocze założyl ośrodki w USA, Niemczech, Hiszpanii, Rosji, Ukrainie, Sinagapurze i Polsce.

Jego Eminencja Garchen Rinpocze został uhonorowany przez Jego Świątobliwość Chetsanga Rinpocze tytułem „wielkiego jogina Drikung Kagju naszych czasów”. Jest on uznawany przez wielu tybetańskich lamów jako doskonały, zrealizowany mistrz. Urzeczywistniony praktykujący Mahamudrę i Dzogczen. Promienna obecność Rinpocze inspiruje i zachwyca uczniów. Jak kochająca matka gromadzi dzieci dając schronienie, miłość, zachęcając, upominając, śmiejąc się, zapraszając, popędzając, nauczając, przypominając, śpiewając…

W czasie swoich podróży , ze względu na swoją głęboką realizację i wielką dobroć, Garchen Rinpocze w naturalny sposób gromadzi wokół siebie uczniów. Przy czym pozostaje niezmienny w swojej skromności, miłującej dobroci, czystym widzeniu, i myśleniu tylko o tym w jaki sposób przynosić pożytek innym.

W naturalny sposób jest zdolny pracować dla pożytku innym czym zyskał sobie powszechny szacunek. Jego Eminencja nigdy nie zawiódł oczekiwań swoich uczniów i innych ludzi. W tym wieku degeneracji i konfliktów Garchen Rinpocze jest niezwykłą istotą. Naprawdę, współczucie i mądrość wypływa z tego cennego nauczyciela jak woda z górskiego strumienia.