Ringu Tulku Rinpocze został rozpoznany jako kolejna inkarnacja opata klasztoru Rigul w Tybecie. Studiował i praktykował pod kierunkiem wielu wybitnych lamów wszystkich tradycji buddyzmu tybetańskiego.

Jego rdzennymi guru byli Jego Świątobliwość XVI Gjalłang Karmapa i Jego Świątobliwość Dilgo Khjentse Rinpocze – łączy on zatem tradycję Kagju i Njingma.

Od 1990 roku Ringu Tulku Rinpocze podróżuje i naucza buddyzmu w wielu ośrodkach buddyjskich, instytutach i na uczelniach w Europie, USA, Kanadzie, Australii i Azji. Kilkukrotnie odwiedził Polskę. Bierze także udział w dialogu międzyreligijnym. Wydano kilka jego książek o buddyzmie, w tym także książek dla dzieci, po tybetańsku i w językach europejskich.

Rinpocze stworzył międzynarodową organizację o nazwie Bodhicharya http://www.bodhicharya.org, której celem jest prezentowanie nauk buddyjskich, promowanie dialogu międzykulturowego oraz działania dobroczynne.