16 listopada przyjedzie do Warszawy Drupon Tsering Rinpocze.

Program wizyty:

16 listopada – czwartek
11.20 powitanie Drupona Tseringa Rinpocze na lotnisku Chopina (przylot z Monachium)

Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa, ul. Solec 24
18.00 – wykład: „Wpływ myśli, intencji oraz emocji na jakość naszego życia i zdrowia w buddyzmie tybetańskim”
wstęp do muzeum – 10,- zł

KURS – Warszawa, SZKOŁA , ul. Raszyńska 22 sala 23:
17 listopada – piątek
18.00 wykład: „Budda Medycyny – uzdrawianie wszystkich aspektów naszego życia”

18 listopada – sobota
10.00 inicjacja Buddy Medycyny
15.00 praktyka Buddy Medycyny z wyjaśnieniami
17.30 wyjaśnienia do praktyki Czerwonej Simhamuki

19 listopada – niedziela
10.00 – inicjacja Czerwonej Simhamuki
15.00 – praktyka Czerwonej Simhamuki z wyjaśnieniami
17.30 – praktyka Czerwonej Simhamuki oraz Lama Chopa i tsok

opłaty: Inicjacja 70,- zł, wykład 30,- zł, praktyki 20,- 20 zł,- razem za cały kurs (piątek, sobota, niedziela) 270,- zł

20 listopada – poniedziałek
około 15.00 pożegnanie Drupona Tseringa Rinpocze na lotnisku Chopina (wylot o 17.10 do Monachium)

Tłumaczenie kursu z tybetańskiego na angielski – Jakaira, z angielskiego na polski Tobiasz
Tłumaczenie w muzeum z angielskiego lub niemieckiego na polski – Ani Zosia

Lama Tsering Rinpocze jest Lamą-rezydentem w Drikung Garchen Institut w Monachium. Mając 8 lat wstąpił do klasztoru, a dwa lata później otrzymał święcenia mnicha-nowicjusza. Ukończył studia w głównym klasztorze Drikung-Kagju w Dehra Dun w Indiach. Po ukończeniu wstępnych praktyk Drikung Yangzab i Longchen Nyingthig otrzymał nauki poła i Dzogczen Trekchöd oraz Thögal. W czasie trwającego 100 dni odosobnienia (gya Shag) praktykował Tonglen sześciu światów.
Ponadto ukończył tradycyjne trzyletnie odosobnienie zawierające praktyki pięcioczęściowej ścieżki Mahamudry i Sześciu Jog Naropy. Następnie od Jego Świątobliwości Chetsanga Rinpocze i Jego Eminencji Garchena Rinpocze otrzymał tytuł Drubpön – Mistrza odosobnień. Na prośbę Jego Eminencji Garchena Rinpocze od 2002 roku Lama Tsering przebywa w Niemczech gdzie naucza i prowadzi regularne praktyki w Drikung Garchen Institut w Monachium. Opiekuje się też wszystkimi ośrodkami Garchena Rinpoche w Europie a także opiekuje się osobami odbywającymi odosobnienia.