W buddyzmie, złożone dłonie tworzą Andżali mudrę (tyb. thai mo sbjar ba phjag rgja) lub Samputandżali mudrę, czyli mudrę modlitwy i otwartości.

Mudra złożonych dłoni jest jedną z najważniejszych mudr stosowanych w buddyjskiej praktyce. Ułożenie w ten sposób dłoni przynosi wiele korzyści m.in. zwiększa naszą koncentrację, harmonizuje, wzmacnia ośrodek serca (skt. dharmaczakra). Przede wszystkim należy zrozumieć, że gest złożonych dłoni jest rodzajem ekspresji ciała i umysłu, poprzez który możemy wyrazić naszą wdzięczność i zaufanie.

Sposób wykonania

Dłonie złączone, palce wyprostowane, ale pomiędzy dłońmi jest nieco wolnej przestrzeni, tak, że kształtem przypominają one pączek lotosu. Kciuki lekko zgięte do środka. Dłonie powinny przybrać formę pąku lotosu, który jeszcze się nie rozwinął, ale zrobi to już za chwilę. W ten sposób ułożone dłonie trzymamy na poziomie ośrodka serca.

Symbolika mudry złożonych dłoni

Mówi się, że już samo złożenie dłoni w geście Andżali mudry przed Trzema Klejnotami przynosi dziesięć pożytków. Uzyska się:

 1. Ładną twarz
 2. Dobrą cerę
 3. Posłuch u innych
 4. Wpływ na współtowarzyszy
 5. Sympatię bogów i ludzi
 6. Towarzystwo świętych istot
 7. Dobre zdrowie
 8. Majątek
 9. Wyższe odrodzenie
 10. Wyzwolenie

W sutrach wymienia się wiele rodzajów tego typu pożytków.

Na poziomie tantr podaje się wewnętrzną symbolikę tej mudry.

 • Kształt dłoni symbolizuje foremne kaje – sambhogakaję i nirmanakaję.
 • Otwarta przestrzeń pomiędzy dłońmi symbolizuje dharmakaję.
 • Prawa ręka symbolizuje metody skt. upaja, lewa ręka symbolizuje zrozumienie skt. pradźnia. Łącząc metody i zrozumienie, tworzymy pomyślny związek tych dwóch elementów, który wspiera bodhicittę tak, aby pojawiła się tam, gdzie się jeszcze nie pojawiła, aby nie osłabła tam, gdzie już się pojawiła, lecz stale wzrastała i rozwijała się nieustannie dzięki jedności metod i zrozumienia.
 • Pięć palców prawej dłoni symbolizuje pięć podstawowych wiatrów energii, pięć palców lewej dłoni reprezentuje pięć dodatkowych wiatrów energii.
 • Kiedy składamy dłonie przed czakrą serca symbolizuje to gromadzenie dziesięciu wiatrów energii w kanale centralnym skt. avadhuti tyb. tsa uma.
 • Pięć palców prawej dłoni symbolizuje pięć zmysłów, pięć palców lewej dłoni symbolizuje pięć obiektów zmysłów.
 • Złączenie dłoni przed czakrą serca symbolizuje oczyszczenie pięciu zmysłów i związanych z nimi pięć obiektów.
 • Prawa dłoń reprezentuje iluzoryczne ciało, lewa dłoń jasne światło. Złączenie dłoni na poziomie czakry serca symbolizuje zjednoczenie iluzorycznego ciała i jasnego światła. To przypomina nam również o nierozdzielności błogości i pustości, prawdziwej naturze naszego umysłu.

Pamiętanie o tej symbolice podczas wykonywania mudry złożonych dłoni ułatwi nam w przyszłości urzeczywistnienie wszystkich właściwości reprezentowanych przez tą mudrę. Wykonujemy nie tylko fizyczny gest, ale również pamiętamy o jego symbolicznym znaczeniu o iluzorycznym ciele i jasnym świetle, o oczyszczonych i zjednoczonych pięciu zmysłach i ich obiektach, o zjednoczeniu pięciu podstawowych i pięciu dodatkowych wiatrach energii. Istnieje wiele wyjaśnień związanych z tą mudrą.

Podsumowanie

W praktyce wadżrajany uzyskanie błogosławieństwa zależy od trzech czynników: Mantry, Mudry i Samadhi. Gdy powtarzamy mantry wykonujemy też mudry. Jednak trzeba też posiadać właściwą koncentrację, tj. Samadhi (stan głębokiego medytacyjnego wchłonięcia). Inny powód stosowania mudr dotyczy rezultatu. Przez Samadhi urzeczywistnia się dharmakaję, dzięki mantrze sambhogakaję, dzięki mudrom nirmanakaję.

Źródło: buddyzmwadzrajana.blogspot.com