Patrul Rinpocze

,,Bodhiczarjawatara’’ jest jednym z najważniejszych dzieł w buddyjskiej literaturze; napisany wierszem w sanskrycie uważany jest także za jeden z najpiękniejszych poematów których siła inspiracji zadziwia do dziś. To przewodnik na ścieżce bodhisatwow, czyli tych, których celem jest rozwijanie umysłu dążącego do oświecenia osiąganego dla dobra innych, przebudzenie w sobie miłości, współczucia, najwyższej mądrosci i autentycznej troski o inne istoty. Tradycja studiowania, praktykowania i objaśniania tego poematu została zapoczątkowana w Indiach, a następnie kontynuowana w tybetańskich uniwersytetach klasztornych do dnia dzisiejszego.

Nauki Dharmy zwykle odwołują się do naszego racjonalnego umysłu lub uczą, jak wyjść poza ograniczenia intelektu. Bodhiczarjawatara należy do pierwszego rodzaju, bowiem bez odrzucania konceptualnych myśli, uczy nas w jaki sposób możemy spojrzeć inaczej na nasze własne myśli i idee, jak je złagodzić i przekształcić to, co negatywne w to, co pozytywne.

Praktyka cierpliwości jest jedną z praktyk zaliczanych do zręcznych środków. Tylko zjednoczenie obu: mądrości i zręcznych środków prowadzi do szybkiego postępu na ścieżce mahajany, zaś Bodhiczarjawatara jest skarbcem wielorakich technik służących do wspomagania rozwoju mądrości, płynącej z rozpoznania pustki wszystkich zjawisk.

Ponieważ ten tekst jest również podręcznikiem medytacji, studiujący go powinni dążyć do otrzymania ustnego przekazu od wykwalifikowanego Lamy, otrzymania jego błogosławieństwa i szczegółowych wyjaśnień. Połączenie studiów i praktyki medytacji było zawsze charakterystyczną cechą uniwersytetu w Szri Singha, z którego wywodzi się nasz Nauczyciel Patrul Rinpocze. Dlatego z wielką radością po raz kolejny zapraszamy wszystkich na cykl nauk mających za przedmiot Bodhiczarjawatarę, zarówno z uwagi na znaczenie samego tekstu, jak i na osobę Nauczyciela.

Rozdział szósty, zatytułowany „Cierpliwość” ma wyjątkowe znaczenie i przez wielu uważany jest za bodajże najważniejszą obok rozdziału dziewiątego dot. mądrości, część tego tekstu. Cierpliwość pozwala bowiem wyeliminować gniew, który jest kompletnym zaprzeczeniem postawy bodhisatwy i niszczy nasze własne szczęście, a rozwijanie postawy spokojnej tolerancji względem krzywd i nieprzyjemnych wydarzeń, które nas spotykają, owocuje ogromną zasługą:

„Każdy kto rozpozna wroga w gniewie
Wiedząc, że powoduje takie cierpienia,
I pokona go w uporczywej walce
Będzie szczęśliwy w tym życiu oraz w kolejnych”

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy CTN Srebrna Góra (80 km od Wrocławia) ul. Górne Miasto 3A, kod pocztowy 57-215; tel. do ośrodka: 74/8180088

Dzięki sponsorowaniu wynajmu sali przez działające pod opieką Patrula Rinpocze wydawnictwo Wisdom Treasury, udział w kursie (wykładach) jest wolny od opłat.
Zakwaterowanie i wyżywienie leży w gestii uczestników.

Zgłoszenia mailowe: sangapatrularinpocze@gmail.com lub pod numerem telefonu: 533 025 017.

Organizatorzy zapewniają, że w razie problemów komunikacyjnych chętnie pomogą w organizacji dojazdu do Srebrnej Góry (z Ząbkowic Śl.).