Dla dzisiejszego człowieka, skupionego na sobie i podtrzymywaniu poczucia własnej tożsamości i dumy, oddanie jest wyzwaniem. Jest wyzwaniem dla tych, którzy chcą się uczyć, ale nie mają autentycznej woli zrezygnowania z ego.

Ważne będzie zatem wypracowanie kultury wspierającej oddanie – nie płytkie oddanie charakterystyczne dla popkultury, ale oddanie, które rzeczywiście przenika do nas aż z czasów Buddy. W szlachetnym kraju Indii, w winai i wszystkich naukach Buddy obecna jest tradycja oddania.

W krajach, gdzie Buddyzm rozprzestrzenił się i był autentycznie praktykowany, istnieje kultura oddania i wiele życiorysów mistrzów uosabiających oddanie. Kiedy dysponujemy licznymi przykładami ludzi, którzy – dzięki bliskości z nauczycielem i podążaniu za jego przewodnictwem, na mocy oddania płynącego prosto z serca – odnieśli korzyści i rzeczywiście zmienili własne życie – przykłady takie stają się inspiracją dla innych, mamy bowiem autentyczne „dowody”, że to działa.

Źródło: buddyzm.edu.pl