Współcześnie, zarówno w tradycji Njingma jak i Karma Kagju, praktyka Kynciok Cidy jest to najbardziej rozpowszechniona medytacja „na” Guru Padmasambhawę.      

„Esencja Trzech Klejnotów” (tyb. Kynciok Cidy) jest termą odkrytą przez tertona Dziatsyna Njingpo, która zawiera kilka różnych tekstów. Jednym z nich jest praktyka Guru Padmasambhawy zwana „Kynciok Cidy”. Jest to jednocześnie medytacja guru jogi i jidama. W tej praktyce jidamem jest Guru Padmasambhawa.

Praktyka Kynciok Cidy zawiera w sobie wszystkie etapy: zewnętrzny, wewnętrzny, sekretny, najtajniejszy i specjalnych aktywności, dlatego zwykle wykonywana jest dopiero po ukończeniu praktyk wstępnych nyndro. Wykonuje się je kolejno, m.in. kompletując określoną ilość mantr, wymaganą dla danego etapu.

Praktyka ta przynosi ogromny pożytek i niezwykle wszechstronne rezultaty. Praktyka Guru Padmasambhawy Kynciok Cidy uważana jest za guru jogę, która bardzo szybko przywołuje błogosławieństwo Lamy. Zaleca się ją jako niezwykle skuteczną metodę pokonywania różnych przeszkód zewnętrznych i wewnętrznych.

W pełni wykonuje się ją po ukończeniu praktyk wstępnych, nyndro. Fazę zewnętrzną i wewnętrzną medytacji Kynciok Cidy, można praktykować przed ukończeniem nyndro, jako codzienną medytację.

Źródło: buddyzmwadzrajana.blogspot.com