Jedną z rzeczy, na które kładę zawsze główny nacisk, jest harmonia między religiami. Myślę, że wszystkie główne religie, być może poza pomniejszymi religiami, które czczą słońce i księżyc – w nich nie ma za dużo filozofii – większość głównych religii zawiera jakąś filozofię lub teologię. A ponieważ dana religia jest oparta na określonej filozofii, to była ona utrzymywana przez tysiące lat. Jednak pomimo różnic filozoficznych, wszystkie religie uważają za najważniejszą praktykę praktykowanie miłości i współczucia.

Jeśli mamy współczucie, przebaczenie przychodzi nam automatycznie, a wraz z nim tolerancja i zadowolenie. Te trzy czynniki prowadzą do satysfakcji. Takie podejście jest wspólne dla wszystkich religii. Czynniki te są także ważne w poszerzaniu tych podstawowych wartości ludzkich, o których mówiliśmy. Tak więc w tym względzie wszystkie nasze religie są pomocne, w sensie, że promują to, co jest podstawą naszego szczęścia, a mianowicie prowadzenie etycznego życia. Zatem, ponieważ wszystkie religie niosą to samo przesłanie, wszystkie one mają ten sam potencjał pomagania ludzkości.

W różnych czasach, w różnych miejscach powstawały różne nauki. To było konieczne. Te różne czasy i miejsca oraz różne sposoby życia były efektem różnic środowiskowych i dlatego też rozwinęły się różnice między religiami. W każdym z tych okresów pewne idee religijne były odpowiednie i [stąd zostały przyjęte]. Z tego powodu każda z liczących sobie tysiące lat religii ma swoją własną tradycję. Potrzebujemy tej różnorodności bogatych tradycji: służą one różnym rodzajom ludzi. Jedna religia nie może pasować i służyć wszystkim.

W czasach Buddy istniało już wiele niebuddyjskich tradycji w Indiach. Budda nie próbował nawrócić wszystkich mieszkańców Indii na buddyzm. Inne religie były OK. Od czasu do czasu między przedstawicielami różnych religii odbywały się debaty. Zwłaszcza po odejściu Buddy, mistrzowie przez wiele wieków debatowali ze sobą nawzajem. Te debaty były bardzo pomocne, szczególnie w dziedzinie epistemologii. Uczony z innej tradycji krytycznie bada filozofię i poglądy innej religii, a to powoduje, że każdy zastanawia się nad swoją własną religią i nad swoimi własnymi tradycjami i debatują. Więc przynosi to naturalnie postęp. W niektórych przypadkach być może w tych debatach było trochę przemocy – to niefortunne; ale generalnie był to zdrowy postęp.

Indie, ponadto, są bardzo dobrym przykładem prawdziwej tolerancji religijnej, która utrzymywała się tam przez wieki jako tradycja sama w sobie i nadal jest żywa w Indiach. To jest dobry model dla reszty świata.

Więcej na studybuddhism.com