Praktyka Buddhy Medycyny jest kompletną ścieżką prowadzącą do stanu Buddhy. Zanim jednak osiągniemy ten ostateczny cel, pozwala ona rozwinąć wiele pożytecznych właściwości. 

Mówiąc bardzo krótko – podstawowe pożytki są takie, że nasze choroby zostają oczyszczone, będą się stopniowo zmniejszały, a także nie będą nas trapiły różne lęki czy obawy. Jeżeli będziemy naprawdę szczerze wykonywali tę praktykę, wówczas osoby, które mają jakieś uszczerbki na zmysłach (źle słyszą, źle widzą czy mają jakieś inne problemy zdrowotne np. choroby psychiczne), będą stopniowo powracały do zdrowia. Praktyka ta pomaga również w przypadku rozmaitych chorób. Może ona też usuwać rozmaite przeszkody, jakie mamy w życiu np. brak pracy, przeszkody w rozwoju naszych zawodowych aktywności, spory, szkodliwe wpływy, czy przeszkody na duchowej ścieżce, a także usuwa lęki i niepokoje.

Moc współczucia Buddhy Medycyny obdarza także inspiracją i siłą do pomagania chorym. W chwili śmierci, dzięki opanowaniu tej praktyki, będziemy w stanie urzeczywistnić czysty poziom, czystą krainę Buddhy Medycyny. Abhiszeka i praktyka Buddhy Medycyny prowadzą do korzystnego odrodzenia, toteż praktyka ta często wykonywana jest zarówno w intencji żywych, jak i zmarłych.

Nauki dotyczące Buddhy Medycyny były przekazywane przez Buddhę Siakjamuniego zarówno w sutrach i tantrach. W tradycji Karma Kagyu istnieje wiele różnych praktyk Buddhy Medycyny. Najczęściej praktykowana jest krótka medytacja Buddhy Medycyny zwana „Strumień Lapis Lazuli”, która należy do anuttarajoga tantry i pochodzi z termy „Nam cie”, wywodzącej się od tertona Mingjura Dordże.

Inną znaną w Karma Kagyu medytacją Buddhy Medycyny jest krótka praktyka ułożona przez Dziamgona Kongtrula i jest przeznaczona dla osób, które chcą ją wykonywać mimo braku czasu, które mają wiele pracy i nie mają kiedy wykonywać praktyki albo wykonują jakieś inne praktyki bardzo intensywnie. Wtedy mogą robić tę krótką praktykę między sesjami swojej głównej praktyki, bo zajmuje ona tylko kilka minut. Są jeszcze inne praktyki związane z Buddhą Medycyny np. bardziej wewnętrzne, kiedy medytuje się na tzw. kanały, wiatry oraz thigle.

Źródło: buddyzmwadzrajana.blogspot.com