Nasze zadanie polega na wprowadzeniu wszystkich czujących istot, które zamieszkują całą przestrzeń i były nam kiedyś troskliwymi matkami, na drogę do szczęścia i wolności od cierpień. Na Szlachetnych, nazywanych Bodhisattwami, którzy uwolnili się od wszelkich zaciemnień emocji i nieświadomości, spoczywa odpowiedzialność za chronienie istot przed cierpieniem i prowadzenie ich do szczęścia.

W przeciwieństwie do Szlachetnych, zwykłe istoty wciąż spowite są mrokiem zaciemnień emocji i nieświadomości, które sprawiają, że ich umysły nie są w stanie wkroczyć w wolny od splamień świat czystych zjawisk. Aby temu zaradzić, Budda zaczął swe nauki w Waranasi od wyłożenia Czterech Szlachetnych Prawd. Potem udzielił nauk mahajany i wadżrajany. Dzięki owym trzem zbiorom jego pouczeń wszystkie istoty mogą wejść na ścieżkę oczyszczenia i Wyzwolenia. Jego aktywność sprawiła, że możemy dziś słuchać Dharmy, która uczy altruistycznej motywacji i działania dla dobra innych.

Czujące istoty ważne są z perspektywy zarówno Dharmy, jak i zwykłego świata. Rozpatrując rzecz na poziomie światowym, weźmy przykład przywódcy. Załóżmy, że jego poddanymi nie są ludzie, ale przedmioty, choćby kamienie czy domy. Jeśli poprosi, żeby coś zrobiły, nawet nie drgną, ponieważ nie posiadają umożliwiającej słyszenie świadomości. Jeżeli nie ma ludzi, bycie przywódcą jest bez sensu – nikt nie usłyszy poleceń i nie będzie komu przewodzić.

Z kolei w kategoriach Dharmy wszystkie istoty są na każdym etapie wsparciem dla praktykujących jako przedmiot współczującej aktywności. Budda Siakjamuni i Bodhisattwowie przebudzili się nie dla siebie samych, lecz dla pożytku wszystkich czujących istot, które darzyli współczuciem. Gdyby Buddowie i Bodhisattwowie robili to tylko dla siebie, nie mogliby osiągnąć Oświecenia, które zawiera w sobie pracę dla innych. Tak więc istoty są ogromnie ważne. Można wręcz powiedzieć, że Buddowie i czujące istoty są dla nas równie łaskawi.

Powyższe nauki Karmapy pochodzą z książki „Muzyka na niebie”, dostępnej do bezpłatnego pobrania, jako e-book na stronie http://dharmaebooks.org. Przekład: Adam Kozieł.