26 stycznia odbędzie się wykład otwarty dla osób zainteresowanych naukami dzogczen, pochodzącymi z tradycji buddyzmu tybetańskiego. Wykład poprowadzi James Low – nauczyciel buddyjski i terapeuta.

Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. Sala 316 na terenie nowej BUW (wejście od ul. Lipowej).

Natomiast w sobotę odbędzie się kontynuacja wykładu i medytacja – tym razem w Studium Teatralnym S/T (ul. Lubelska 30/32, 03-802 Praga) Wstęp wolny, bez wcześniejszych zapisów. Dojazd: najlepiej orientować na Dworzec Wschodni (bezpośrednie sąsiedztwo), a następnie szukać Studium Teatralnego z wejściem na wewnętrznym podwórzu Lubelskiej 30/32.

Tematem warsztatów jest poszukiwanie nieuchwytnej natury umysłu. James Low jako wieloletni praktykujący i nauczyciel dzogczen udziela klarownych i bezpośrednich instrukcji dotyczących poszukiwań natury umysłu, posługując się przykładami z codziennego życia człowieka zachodu.

James Low po raz pierwszy zetknął się z buddyzmem w latach sześćdziesiątych w Indiach. Poznał hinduskich joginów, a później także buddyjskich lamów, takich jak Kalu Rinpocze, Czatral Rinpocze, Kandziur Rinpocze i Duddziom Rinpocze. Ostatecznie został uczniem Czime Rigdzina Rinpocze i zamieszkał na kilka lat w jego domu w Zachodnim Bengalu. W tym czasie służył Rinpocze, tłumaczył teksty tradycji Khordong oraz Dziangter. Na polecenie Rinpocze, James Low naucza od 1976 roku.