Bardzo ważne, jak sądzę, jest także to, żebyście nie zapominali, że jesteście mieszkańcami Zachodu.

Wasze społeczne i kulturalne pochodzenie, wasze środowisko, różnią się od mojego. Jeśli chcecie uprawiać wschodnią filozofię, taką jak buddyzm tybetański, powinniście wydobyć jej esencję i starać się adaptować ją do tutejszego tła kulturalnego i tutejszych warunków.

Przystępując do ćwiczeń duchowych, na przykład buddyjskich, z biegiem czasu, stopniowo można je łączyć z własną kulturą i własnymi wartościami, dokładnie tak, jak w przeszłości zdarzyło się w przypadku buddyzmu indyjskiego, tybetańskiego, itp.

Musi nastąpić stopniowa ewolucja ku buddyzmowi zachodniemu, czy też amerykańskiemu.

Źródło: buddyzm.edu.pl