Kiedy masz Pogląd, nawet jeśli w twym umyśle pojawią się iluzje samsary, będziesz jak niebo, którego zbytnio nie cieszy tęcza ani nie smucą chmury.

Będziesz mieć głębokie poczucie zadowolenia. Będziesz śmiać się bezgłośnie na widok fasady samsary i nirwany. Pogląd sprawi, że będziesz bezustannie rozbawiony, wewnętrznie roześmiany.

Tłumaczenie: A. Kozieł

Źródło: buddyzm.edu.pl

Jego Świątobliwość Dilgo Kjence Rinpocze (1910-1991), zwierzchnik buddyjskiej szkoły njingma, był jednym z największych mistrzów buddyjskich naszych czasów, jednym z ostatnich lamów, którzy ukończyli swą edukację w jeszcze wolnym Tybecie.