Wers 32 z 37 praktyk bodhisattwów: Jeśli pod wpływem negatywnych emocji wskazuje się na błędy innego bodhisattwy, sam się umniejsza. Zatem niemówienie o błędach tych, którzy podążają Wielkim Pojazdem, jest praktyką bodhisattwów.

W swojej modlitwie o Odrodzenie się w Dełaczien Chagme Rinpoche mówi, że wina wynikająca z oczerniania bodhisattwy jest większa niż każdy z haniebnych czynów o natychmiastowym skutku. Ponieważ nie wiemy, kto jest, a kto nie jest bodhisattwą, musimy być bardzo ostrożni. W ten sposób szybka ścieżka Wadżrajany uczy nas trenowania się w czystym widzeniu, w rozpoznawaniu natury Buddy we wszystkich istotach, natury która przekracza płeć, rasę, kulturę i status społeczny. W rzeczywistości tantra naucza, że nawet cztery elementy musimy uważać za bóstwa. Bodhisattwa to ktoś, kto działa dla dobra czujących istot, kto wzbudza miłującą dobroć, współczucie, wiarę i szacunek w umysłach wielu czujących istot. Jeśli ktoś oczernia takiego bodhisattwę, wtedy wszystkie te istoty stracą oddanie praktyce, co stanie się przyczyną ich spadnięcia do niższych światów. Jest ważne, aby praktykować bez żadnych uprzedzeń, nie angażować się w podziały, udając tylko, że się praktykuje Dharmę.

Umysł, który myśli, że ktoś nie jest dobry, nie jest czystym umysłem. Dopóki w swoim umyśle tworzysz negatywne myśli, to choćbyś bardzo starał się być czysty, nie możesz stać się czysty. Mówi się, że wszystko, co pojawia się i istnieje, jest wszechogarniającą czystością, oraz że w każdej czującej istocie żyje Budda. Ścieżka Tajemnej Mantry Wadżrajany uczy, że zewnętrzny wszechświat jest niezmierzonym pałacem i wszystkie żyjące w nim czujące istoty są dakami i dakiniami. I tak naprawdę w rzeczywistości jest. Kiedy to zrozumiesz, twój umysł staje się jak przestrzeń, nieskończenie błogi i szczęśliwy. Jeśli jednak żywisz uprzedzenia oparte na przywiązaniu i awersji, twój umysł jest nieszczęśliwy i będziesz oczerniał innych. Wady lub zalety, jakie mogą mieć inne tradycje są nieistotne, tym co powoduje szkodę jest, jest twoja własna negatywna myśl.

Na przykład jeśli ktoś zacznie darzyć czcią psi ząb, to nawet ten ząb może stać się relikwią. Psi ząb jest nieczysty, ale jeśli twój umysł jest czysty, relikwie pojawią się. Musimy oczyścić nasze własne umysły. Nie powinniśmy obrażać się nawzajem, ale raczej utrzymywać Dharmę Buddy. Dharma Buddy to miłość i współczucie. Każdy, kto posiada miłość i współczucie, przestrzega tej Dharmy. Kto nie posiada miłości i współczucia, ten nie przestrzega Dharmy Buddy, w której nie ma nienawiści czy zazdrości. jeśli jesteśmy ogarnięci nienawiścią i zazdrością, oznacza to, że nie przestrzegamy Dharmy. Z powodu takiego braku bezstronności, oczerniamy i krytykujemy bodhisattwów.

W Siedmiu Wersach Ochrony Tary, Pan Dżigten Sumgon mówi, że jesteśmy zwiedzeni przez błędne dogmaty. W rzeczywistości to nie dogmat jest zły, tylko nasze błędne rozumienie jest złe. To nasze negatywne myśli o innych są tym, co nas „zwiodło”. Jako praktykujący musimy oczyszczać nasze umysły i pielęgnować czyste widzenie wolne od wszelkiej stronniczości. Myśleć, że wszyscy są Buddami i wszystkie czujące istoty są naszymi rodzicami. Gdy twoja praktyka rozwinie się, nie będziesz oczerniał nikogo, a tym bardziej bodhsattwy. Jeśli ktoś nie przynosi pożytku istotom, a zamiast tego przekazuje myśli wypełnione przywiązaniem, awersją, dumą i błędnymi poglądami, wpadnie do piekła. To znak, że nie praktykował prawdziwej mądrości. Jednak my musimy mieć współczucie dla wszystkich, szczególnie dla tych, co nie osiągnęli wielkiej mądrości.

Źródło: Garchen Rinpocze, Krótkie nauki. Przypomnienia o dobroci, współczuciu i twojej prawdziwej naturze