Pomyśl o tym świecie, całym wszechświecie obejmującym wszystkie czujące istoty – bomba atomowa mogłaby z łatwością zniszczyć cały ten świat.

Ale nawet gdyby cały świat został zniszczony, lgnięcie do „ja” czujących istot istniałoby nadal. Nie zostałoby zniszczone. Czujące istoty nadal chwytałyby się „ja”, złościły się itd.; lgnięcie do „ja” nie wygasłoby.

Tylko wtedy, gdy urzeczywistnimy znaczenie mahamudry, przezwyciężymy ostatecznie lgnięcie do „ja” i ignorancję, które powodują, że błąkamy się w samsarze. I wówczas ostatecznie osiągniemy stan oświecenia.

Źródło: Garchen Rinpocze, Krótkie nauki. Przypomnienia o dobroci, współczuciu i twojej prawdziwej naturze