Ci, którzy przyjmują schronienie, to czujące istoty a obiektami udzielającymi schronienia są Budda, Dharma i Sangha. A zatem czym różni się obiekt schronienia od tego, kto przyjmuje schronienie?

Różnica jest taka, jak między wodą a lodem. Źródło schronienia – Buddowie – są jak rozległy ocean. Chociaż istnieją niezliczeni, niepoliczalni Buddowie, mają oni jeden i ten sam umysł, który jest zjednoczeniem pustki i współczucia. Tak więc, chociaż mogą być miliony Buddów, mają oni jeden i ten sam umysł.

I ci którzy udają się po schronienie, wszystkie czujące istoty mają naturę Buddy. Właśnie to łączy je z Buddami. Czujące istoty posiadają w strumieniu swojego umysłu naturę Buddy, która jedynie tymczasowo jest przysłonięta przez ignorancję i zdominowana przez lgnięcie do „ja”. Tak więc, ich umysł staje się jak zamrożony, twardy blok lodu.

W zależności od lgnięcia do „ja” powstaje sześć umysłowych splamień, a w zależności od tych splamień powstaje sześć typów samsarycznej transmigracji i w ten sposób tworzy się rozległy ocean samsary.

Źródło: Garchen Rinpocze, Krótkie nauki. Przypomnienia o dobroci, współczuciu i twojej prawdziwej naturze