Musimy zrozumieć, że korzeniem [Dharmy], który można porównać do korzenia wielkiego drzewa, jest dwuczęściowa bodhiczitta.

Następnie mamy gałęzie – 84 000 różnych nauk Dharmy, cztery główne linie i tak dalej. Ale kiedy angażujemy się w praktykę, od początku do samego końca, musimy wzbudzić altruistyczny umysł.

To, co ma być oczyszczone, to umysł lgnący do „ja”. To, co ma być osiągnięte, to bodhicitta czy też umysł altruistyczny. Te słowa zawsze powinieneś pamiętać – a wtedy twoja ścieżka będzie bezbłędna.

Źródło: Garchen Rinpocze, Krótkie nauki. Przypomnienia o dobroci, współczuciu i twojej prawdziwej naturze