Z mojego punktu widzenia wszystkie istoty dzielą się na dwie kategorie: dobroczyńców miłości i dobroczyńców cierpliwości. Większość z nich to moi dobroczyńcy miłości. Są bardzo uprzejmi i pomagają mi. Inni próbują szkodzić i tworzyć przeszkody; są to moi dobroczyńcy cierpliwości.

Życzliwość obu rodzajów dobroczyńców jest taka sama, więc i moja miłość do nich jest taka sama. Może nawet moi dobroczyńcy cierpliwości obdarzają mnie większą dobrocią, bo pozwalają mi opanować do perfekcji cierpliwość. Dlatego jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy mnie nie lubią i pomagają mi poskromić mój gniew.

Jednocześnie czuję wielkie współczucie dla ich cierpień, ponieważ pozwalając mi ćwiczyć cierpliwość i sprawiając, że gniew i zazdrość stopniowo maleją, są moimi nauczycielami. Kiedy w końcu osiągnę oświecenie i wszystkie moje złości i zazdrości znikną, stanie się tak za sprawą ich dobroci. Dlatego bardzo ich kocham.

Źródło: Garchen Rinpocze, Krótkie nauki. Przypomnienia o dobroci, współczuciu i twojej prawdziwej naturze