Buddyzm zachęca do poznawania nauk Buddy i osobistego sprawdzania ich skuteczności, aby tą drogą rozwinąć w sobie wiarę i zaufanie do nich. Buddyzm mówi o trzech rodzajach zaufania.

Pierwsze z nich to zaufanie zwane czystym lub pełnym podziwu. Kiedy poznajemy przymioty Buddy, Dharmy i Sanghi, podziwiamy je. Drugie to zaufanie wynikające z pragnienia. Kiedy rozumiemy przymioty Trzech Klejnotów, pragniemy się do nich upodobnić. I trzecie, to zaufanie, które wypływa z przekonania. Kiedy sprawdzamy efekt nauk i wcielamy je w życie, rozwijamy przekonanie o ich skuteczności.

Pojęcie łaski jako takiej nie istnieje w buddyzmie. Istnieje natomiast pojęcie zbliżone, które oddajemy w tłumaczeniu jako otrzymywanie inspiracji lub błogosławieństwa od Buddy, Dharmy i Sanghi. Oznacza ono, że nasz umysł ulega przekształceniu nie tylko pod wpływem Trzech Klejnotów, lecz również w rezultacie naszej własnej praktyki i otwartości.

Źródło: fragment książki Thubten Cziedryn „Buddyzm dla początkujących”, Wydawnictwo Mudra, tłumaczenie Julitta Nowik-Grodek