Nie ma innej jogi przejrzystego światła oprócz utrzymywania uważności w ciągu dnia i nocy. Początkowo jest się w stanie utrzymać uważność tylko w ciągu dnia. Kiedy już twój umysł jest bardzo czysty i klarowny w ciągu dnia, w końcu stanie się taki także w nocy.

Kiedy zasypiasz utrzymując uważność, w zjednoczeniu klarownej świadomości i pustki, to najpierw rozpoznasz stan śnienia. To rozpoznanie jest nazywane „rozpoznaniem jasności snu”. W końcu przez stałą uważność nawet stan snu zniknie i naturalnie będziesz spoczywać w przejrzystości, świadomość pozostanie.

Ostatecznie przejrzysta świadomość pozostanie nawet w stanie głębokiego snu. To tak jak światło płomienia lampy. Nie ma myśli – jest tylko subtelne odczucie odpoczynku podczas snu. Osiągasz je, gdy nieustannie utrzymujesz przejrzystą świadomość – pozostając wolnym od najmniejszego rozproszenia – nocą i dniem.
W końcu w głębokim śnie rozpoznasz przejrzyste światło głębokiego snu. To co nazywamy przejrzystym światłem, jest twoją zdolnością przyćmienia myśli i emocji jasną świadomością. Myśli, które się pojawiają, rozpuszczają się nie oddziałując na ciebie i nie pozostawiając po sobie śladu.

Osoba początkująca w praktyce medytacji będzie utrzymywać uważność przez jakiś czas, ale w którymś momencie przestanie być uważna. Najpierw trzeba to przezwyciężyć w ciągu dnia. Musisz być w stanie przezwyciężyć wszystkie pojawiające się nawykowe myśli, by następnie wyrobić nawyk utrzymywania przejrzystej świadomości.

Potem kiedy pójdziesz spać, utrzymuj uważność praktykując podczas zasypiania recytację OM AH HUNG. Czasami możesz pamiętać o OM A HUNG w trakcie snów i w końcu uważność pozostanie nawet w stanie głębokiego snu.

Źródło: Garchen Rinpocze, Krótkie nauki. Przypomnienia o dobroci, współczuciu i twojej prawdziwej naturze